Összefüggő szakmai gyakorlaton nemzetközi vállalatoknál, intézményeknél

Rövid összefoglaló

Intézményünk 2006 óta foglalkozik nemzetközi mobilitási gyakorlatok szervezésével. Az eltelt 10 évben sokat változott a szakmai kerettanterv és a tanulói generációk összetétele is. Kezdetben német kapcsolatot építettünk ki elsősorban közgazdasági szakos diákjaink számára. Később a tanulóink szociális helyzete fokozatosan romlott, az iskolánk iránt az érdeklődés csökkent. Az intézmény igyekezett minden olyan innovációs lehetőséget megragadni, amellyel az oktatási piacon megőrizheti versenyképességét. Tudatosan kerestünk angol nyelvterületű gyakorlóhelyeket, hogy a nyári kötelező összefüggő gyakorlat egyben életre szóló élmény is lehessen a résztvevő diákok számára. Amíg a kerettanterv előírta a kötelező gyakorlatot addig a régió befogadó vállalatokkal, tanulókat foglalkoztató cégekkel nem bővelkedett. Így szükség is volt a külföldi gyakorlati helyekre. 

A jó gyakorlat környezete (kontextus)

A Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Dombóváron található. Tolna, Somogy és Baranya megye határán a Dél-Dunántúli régióban. Iskolánk nagy múlttal rendelkező szakoktatási intézmény, jelenleg informatikai, közlekedési, közgazdasági, kereskedelmi valamint rendészeti területeken képezzük a tanulókat középfokú, ill. érettségi utáni OKJ-s képzésben egyaránt. Napjainkban 505 tanuló jár intézményünkbe, ebből OKJ-s képzésben 103 fő vesz részt. A hátrányos helyzetű tanulók létszáma meghaladja a 140-et.  Városunkban a munkanélküliség az országos átlag felett van, ezért is jellemző régiónkban a szülők részéről a külföldi munkavállalás. Ezek a tanulóink egyedül maradnak, esetleg nagyszülőkhöz költöznek. Diákjaink nagy része nehéz körülmények között nevelkedik.

 Az intézmény mellett felújított, jól felszerelt kollégium és konyha működik. A kollégiumi elhelyezés és a személyes mentori programok próbálnak segíteni a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában. Intézményünk részt vesz a korai iskolaelhagyás megelőzését szolgáló programban. Célunk a lemorzsolódás 7% alá csökkentése. Sajnos a tanulólétszám az utóbbi években fogyni kezdett Minden pénzügyi forrással törekszünk az iskola technikai eszközeinek korszerűsítésére, bővítésére.  Iskolánk tanulói 2014 őszén vették birtokba az új természettudományi labort, melyet közösen használunk a kistérség 10 iskolájával. 

Érettségi utáni szakképzést jelenleg 7 OKJ-s szakmacsoportban folytatunk: vasútgépészeti, pedagógiai-családsegítő, pénzügyi, postai, logisztikai, vasútüzemi és informatikai területen. 39 főállású szaktanár és 40 óraadó ad biztonságos hátteret az oktatásnak. Régi kapcsolatokat ápolunk hazai nagyvállalatokkal, a gyakorlatok egy részét is náluk szervezzük. Legnagyobb vállalati partnereink a MÁV csoport tagjai, a Rail Cargo, és a Magyar Posta ZRt. A diákjaink 30%-a szülői választás alapján került a szakgimnáziumunkba. Vidékre nem akarták küldeni, mi voltunk a legközelebb tanulmányai alapján ide még felvételt nyer, de a gimnáziumba már nem fért volna be. Főleg szakmai tárgyak tanulásánál érezhető, hogy nem motivált, nem érdekli a szakterülete.

A változtatásokra való igény háttere, bevont célcsoportok

Több szakmaterületen régiónkban nem találtunk megfelelő gyakorlóhelyet a nyári összefüggő gyakorlat lebonyolítására. Ilyen volt például az informatika. Másik gond volt, ha sikerült is külső gyakorlatot szervezni a nem kapott megfelelő munkát a diák. Haszontalannak érezték magukat, nem kaptak pozitív visszajelzést, nem volt sikerélményük. Így indult a következő tanév. Lendület nélkül...

Az iskolavezetés a szaktanárok és a gyakorlati oktatásvezető segítségét kérte. A nemzetközi pályázatokat író és lebonyolító csoport ekkor már működött, A csoporthoz csatlakoztak az angol nyelvtanárok, de kikértük a vállalati kapcsolataink szakembereinek a javaslatait is. Informatika területén iskolánk szaktanárai keresték azokat a speciális ismereteket, amelynek nemzetközi gyakorlatról azért érdemes transzferálni, mert itthon nem része a tananyagnak, vagy még hátrányban vagyunk a területen. (pl spec. programnyelvek, mobil applikációk készítése stb.)

Megtett intézkedések, általuk elindított folyamatok

Miután láttuk, hogy a hazai összefüggő gyakorlatok egy része nem hozza meg a várt motivációt a szakma iránt, úgy döntött az iskolavezetés a nemzetközi kapcsolatokat működtető csoport, hogy bátrabban keresünk kapcsolatot külföldön. Egyértelmű cél a nyári gyakorlat élménycsomaggá változtatása. Mivel ehhez anyagi forrása a családoknak környékünkön nincs, csak az ERASMUS+ pályázat sikerében bízhattunk. Minden nyelvtanár bekapcsolódott a gyakorlóhely keresésbe, részt vettünk a Tempus előkészítő rendezvényeink, nemzetközi partnerkereső online szemináriumokon. Tisztába voltunk azzal, hogy nem tudunk mindenkit külföldre vinni, és nem is mindenki alkalmas, de vártuk, hogy hatása túl mutat majd a résztvevők fejlődésén. Kísérők, szaktanárok gyűjthettek, ötleteket, módszertani megoldásokat a gyakorlatokon. Színt, lendületet kellett adnunk a megfáradt kollégáknak és a diákjainknak egyaránt.

Csapatban dolgoztunk. Megtanultunk együtt tervezni, gondolkodni a pályázatírásban, ugyanakkor a megvalósítást már az alkotás időpontjában átgondoltuk. Közös volt feladat a tudás amit megszereztünk e közben szépen megsokszorozódott. A minőségi megvalósítás az eltelt közös idő és a munka alatt a csapat közös érdekévé vált.

A hazai gyakorlatokon alkalmazunk értékelő lapokat és foglalkoztatási naplót is. Ezt nemzetközi mobilitásba is átvettük. A kiválasztás a jelentkezők számából általában nem volt túl egyszerű. Főleg egy máltai 3 hetes gyakorlat volt sokaknak vonzó, Kiválasztásnál az írásbeli benyújtott anyagon kívül, figyelembe vettük a szociális helyzetét, a diáktársak javaslatát, osztályfőnök, szaktanárok véleményét ill. próbáltuk a nehéz sorsú veszélyeztetett tanulóinkat helyzetbe hozni. A közösség előzetes összekovácsolására kezdetben csak a nyelvi és szakmai felkészülésen volt lehetőség, de később próbáltunk már iskolán kívüli közös hétvégét is szervezni, amelyen a menedzsment és a kísérő is részt vett. Nagyon érdekes volt látni, hogy hogyan gazdálkodnak heti megélhetési pénzükkel diákjaink. A többség most találkozott a tervezés, gazdálkodás, beosztás, takarékoskodás feladatával  is először. 

Kísérőink többsége nyelvszakos tanár volt, megismerkedhettek a szakmák specialitásaival, új technológiákkal IKT eszközökkel. Megszerzett tudásukat itthon a nyelvi és szakmai munkaközösségen belül adták tovább. A szülők (már ahol megjelentek) aggódva figyelték az eseményeket. Írásbeli hozzájárulásukat kértük, személyes beszélgetést kezdeményeztünk az utazások előtt. A máltai csoportból repülőn nem ült korábban senki, volt, aki eddig két napra volt távol maximum a családtól. Egy ilyen csoport kísérője anya, pszichológus, tanár, mentor, nyelvi segítő is egyben. 24 órás szolgálat. A diákjaink munkanaplójukat számítógépen készítették és drive-on osztották meg a projekt menedzsmenttel. A magatartásbeli kihágásokat, vagy a munkanapló hanyagolását a heti megélhetési pénzükkel motiváltuk. Ez szokott működni.

A nemzetközi kapcsolatainkat hosszútávra terveztük. Diákjaink 30-40% aki kapott ilyen lehetőséget a középiskolás évei alatt később is próbálkozott külföldön munkavállalással. Munkájuk a képzés részeként a teljes összevont gyakorlatot lefedi, így a képzés részének tekinthető. Iskolánkban nem csupán a lemorzsolódás csökkentésében segíthet, hanem a beiskolázási számokat is növelheti.

Legfontosabb változások

Elsősorban szakmai, nyelvi, IKT és szociális kompetenciáik fejlődése az idegen nyelvi, munka- és kulturális környezetben történő munkavégzés során. Mindezt itthon, a szakmai gyakorlati képzés hiányosságai miatt csak részben tudjuk biztosítani diákjaink számára. Egyúttal a szintén résztvevőnek tekinthető, a szakmai gyakorlat ideje alatt kint tartózkodó kísérőtanár esetében is fontos az előrelépés a fent felsorolt kompetenciaterületeken: többek között ismernie kell az egyes munkahelyek profiljának megfelelő szaknyelvet, minduntalan tartania kell a kapcsolatot a felelősökkel, új gyakorlóhelyek felvétele esetén addig ismeretlen szaknyelvi területet kell elsajátítania, idegen kollégákkal jó kapcsolatot kiépítenie, amely körülmények mind befolyásolják a projekt sikeres lebonyolítását. A nemzetközi gyakorlat alatt diákjaink szakmai képességei minőségi fejlődésen mennek át. Tanulóink gondolkodásában a szakmai és nyelvi tudás értéke nő. Csak remélni tudjuk, hogy a tanulást fogják fel jövőbe való befektetésként. 

Célcsoportokra gyakorolt hatás: a pozitív élményekkel, magasabb szintű szakmai és nyelvtudással hazatérő kedvezményezettek jó példát jelenthetnek a célcsoportok számára, hogy egy későbbi projekt során ők is kipróbálhassák képességeiket, s szakmai és nyelvi téren versenyképes tudással, könnyedén birkózzanak meg a munkaerőpiac egyre szigorúbb követelményeivel.  Várjuk, hogy ezek a pozitív hatások globálisan is jelentkezzenek a számok világában. A korai lemorzsolódás csökkentésében, valamint a beiskolázásban résztvevő és érettségi után szakmát tanulók számának növelésében.

Tanulságok

A kockázat benne van azonban a terveinkben. Ha a pályázat sikertelen a kiutazás lehetősége oda. Marad a hazai gyakorlat, aminek a minőségi javítása szintén feladatunk a cégekkel együtt hosszú távon. Szinten minden gyakorlaton alakult ki konfliktus. diák-diák, diák –tanár, diák-nemzetközi diáktárs között. Próbálunk erre hosszú beszélgetésekkel, hazai moderálással (skyp) készülni, de sajnos viták a viszonylag hosszú együtt eltöltött idő alatt mindig kialakulnak. Többek között ezért adunk a csoportnak is javaslati jogot arra, hogy egy jelentkező bekerüljön –e a kiutazók közé vagy sem.

Szükséges erőforrások

Kiutazás, utasbiztosítás, szállás, munkába járás, megélhetés, disszemináció, menedzsment költségek az Erasmus+ pályázatból kerültek finanszírozásra

Olvassa el a teljes leírástTeljes leírás bezárása

Szerző:

Zilizi Rozália szakmai igazgató helyettes

Intézménynév:

Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Intézmény weboldala:

http://www.acsjszki.hu/

A korai iskolaelhagyás európai információs portálja a lehető legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használ. Amennyiben tovább használja az oldalt, elfogadja az sütik használatát. Kérjük, további információkért olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.