CROCOOS - Előzzük meg a lemorzsolódást!

Rövid összefoglaló

A „Szektorközi együttműködéssel a korai iskolaelhagyás megelőzéséért” (fordított betűszóval: CroCooS – projekt általános célja az volt, hogy – egy korai intézményi jelzőrendszer elemeinek meghatározásával – hozzájáruljon az oktatás és a képzés korai elhagyásának megakadályozására hivatott intézményi korai jelzőrendszer pontos meghatározásához és alkalmazhatóságához. A projekt ezen kívül  3 országban tesztelte a rendszer alkalmazhatóságát, és ennek során az értékelést befolyásoló háttértényezőkre összpontosított.

A tényleges terepmunkát empirikus és elméleti háttérkutatás előzte meg. Ennek megfelelően a kísérleteket támogató projekteredmények részben egy (másodelemzésre, országjelentések készítésére és azok összehasonlító elemzésére kiterjedő) összetett kutatási tevékenység megállapításain, valamint tanulmányutakról készült jelentéseken, a három kísérleti országban online kérdőívek kitöltésén és interjúk készítésén alapultak.

A kísérleti módszertant a kísérleti időszakban tesztelendő 15 intézménynek szánt korai jelzőrendszer bevezetésének támogatása érdekében dolgozták ki. A három évig – 2015 szeptemberétől 2016 decemberéig – tartó együttműködés során magyar, szerb és szlovén középiskolákban végeztek kísérleteket. A pilot iskolákat mentorok támogatták a korai jelzőrendszer kiépítése során, emellett az iskolákat oktatási eszköztárral és intézményi útmutatóval látták el a  figyelmeztető jelek nyomon követésének, az iskolai szintű beavatkozásra vonatkozó protokollok létrehozásának, az egyéni fejlődési  tervek felhasználásának, valamint a szektorközi együttműködés fejlesztésének elősegítése érdekében.

A fejlesztés legfontosabb, hallgatólagos céljai a regionális igényektől függően a következők voltak:

  • az egyes iskolák munkatársainak fogékonnyá tétele a lemorzsolódás problémájának fontossága iránt;
  • arra irányuló törekvés, hogy a tanárok aktívan részt vegyenek a diákok nyomon követésében és együttműködjenek velük;
  • a diákok és a tanárok közötti jobb kapcsolatok kialakításával kapcsolatos munka megkezdése;
  • a tanulók osztály- és iskolaközösséghez tartozásával kapcsolatos érzésének megerősítését célzó, türelmes munka;
  • bizalmi kapcsolatok kiépítése támogató és biztonságos iskolai légkör biztosításával.

A fejlesztési tevékenységek az iskolai szintű megvalósításhoz szükséges Eszköztár és Útmutató kidolgozására terjedtek ki. A kutatási eredményeket egy Tudástárban gyűjtötték össze, és ez a három elem a projekt honlapján egy koherens taggelési rendszerrel kapcsolódik egymáshoz. Ezek az eszközök először  a kísérleti folyamatban kerültek felhasználásra,  a projekt után pedig a téma tudatosításához és  a tudásmenedzsmenthez járulnak hozzá egy szélesebb közönség körében. A korai jelzőrendszer intézményi szintű kiépítésére vonatkozó, iskoláknak szánt útmutató, valamint az online eszköztár és az egyéni szintű közösségtámogató beavatkozások megtalálhatók angolul  és az adott ország nyelvén (magyarulszlovénulszerbül) a projekt honlapján. Az online tudástár azért is kerül bevezetésre, hogy tudományosan alátámassza a kísérlet megvalósítását, a projekt után pedig támogassa a korai jelzőrendszerek iskolai továbbfejlesztését.

A projekt az Európai Bizottság által az egész életen át tartó tanulás programja keretében finanszírozott, 2014 májusa és 2017 áprilisa között megvalósított nemzetközi projekt volt. 

Olvassa el a teljes leírástTeljes leírás bezárása

Szerző:

Tudásközpont

Intézménynév:

Tempus Közalapítvány

Intézmény weboldala:

http://oktataskepzes.tka.hu

A korai iskolaelhagyás európai információs portálja a lehető legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használ. Amennyiben tovább használja az oldalt, elfogadja az sütik használatát. Kérjük, további információkért olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.