A NEM FORMÁLIS TANULÁS MEGELŐZHETI A KORAI ISKOLAELHAGYÁST (NON-FOR-LESL PROJEKT)

Rövid összefoglaló

A nemzetközi Non-For-Lesl Erasmus+ projekt (A nem formális tanulás megelőzheti a korai iskolaelhagyást) hátterében az iskolai ismerteken túlmutató ismeretek és kompetenciák tiszteletben tartásának és dokumentálásának ötlete áll.

Sok diák a motiváció hiánya miatt végzettség nélkül hagyja abba az iskolát. Úgy érzik, hogy nem veszik őket komolyan, vagy hogy „nem a megfelelő ismereteket” sajátítják el.

Ezért dolgozták ki a „MyKey” e-eszközt NON-for-LESL projekt weboldal, amely lehetővé teszi a diákoknak az iskolán kívül elsajátított ismereteik és készségeik dokumentálását. Ezen a programon belül kapcsolódhatnak az EU 8 kulcskompetenciájának valamelyikéhez és egy iskolai tantárgyhoz. A választásukat meg is kell indokolniuk. A 8 kulcskompetencia a következő:

  • Az anyanyelven folytatott kommunikáció;
  • Az idegen nyelveken folytatott kommunikáció;
  • Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén;
  • Digitális kompetencia;
  • A tanulás elsajátítása;
  • Társadalmi és civil kompetenciák;
  • Kezdeményező- és vállalkozási készség;
  • Kulturális tudatosság és kifejezőkészség.

Ezek mellett a kompetenciáik alátámasztására dokumentumokat, videókat, fotókat stb. tölthetnek fel.

A következő lépésben az egyik tanáruknak kell eldöntenie, hogy a tevékenység valamilyen kompetencia megszerzéséhez vezetett-e.

A diákok hosszabb távon összeállíthatnak maguknak egyfajta párhuzamos bizonyítványt, egy összefoglalást a kompetenciáikról, amelyet az iskola igazol.

A diákok ezáltal több elismerést kapnak, és motiváltabbak lesznek. Úgy érzik, hogy teljes személyiségükben elfogadják őket.

A dokumentumot mindenfajta jelentkezéshez fel lehet használni. A diákok némelyike már a projekt során ténylegesen felhasználta a dokumentumot a jelentkezésekhez.

A jó gyakorlat környezete (kontextus)

Az elképzelést a Glockseeschule Hanoverben próbálták ki. Ez az 1972-ben alapított hannoveri iskola egész napos iskolaként működik, és az 1–10. évfolyamban nyújt általános oktatást. Az iskolában alkalmazott módszerek a reformpedagógiai irányzatokhoz sorolhatók, de maga az iskola állami fenntartású. Körülbelül 210 diákkal, 21 tanárral és egy szociális munkással működik.  Nincs becsengetés, nincsenek szigorúan 45 perces tanórák. A diákok 8:30 és 9:00 között érnek be, és 9:00-kor kezdődik meg a nap egy osztályértekezlettel. A 9. évfolyamon próbaüzemet végeztünk több diákkal, és úgy tapasztaltuk, hogy a MyKey az esetek többségében működik. A fiatalok motiváltak voltak, és hittek az eszköz hasznosságában. Azt is hozzá kell tenni, hogy nem mindegyik diákot fenyegette az iskolaelhagyás, ami másrészről azt is megmutatta, hogy az eszköz az iskolai problémáktól mentes vagy kevésbé problémás diákoknál is működik, mivel plusz motivációt adhat. Mindent egybevéve a fiataloknak az lett a benyomásuk, hogy a MyKey hasznos eszköz, amelyet alkalmazni tudnak, és amely segít alaposan bemutatni az egyéni kompetenciáikat. Mellékhatásként a tanárok is jobban (és egészen más szempontból) megismerik a diákjaikat.

A változtatásokra való igény háttere, bevont célcsoportok

A legfontosabb jellemző egyértelműen a diákok életkorából (pubertás) eredő motivációhiány és az iskolában nem tanított ismeretek és készségek elismerése iránti igényük volt. Ahol komoly konfliktusok vannak, a MyKey nem olyan hasznos, mert a diákok részéről meglehetősen sok együttműködést kíván. Az egyik tanár szavai tökéletesen tükrözik ezt a jelenséget: „Tudom, hogy a diákok egy részének a MyKey nem megfelelő. Nekik ez túl nehéz, ha nincsenek meg az alapismereteik vagy az elemi kompetenciáik. Van azonban 4-5 olyan diákom, akiknek pontosan ilyesmire van szükségük. Ők tehetségesek és okosak, de a mostani állapotukban nem érzik jól magukat a környezetükben.” A projektben 6 diák (14-15 évesek) és 2 tanár vett részt. Három diák esetében nem volt meg a kellő motiváció, ők kevésbé iskolázott háttérrel rendelkeztek.

Megtett intézkedések, általuk elindított folyamatok

A dokumentum tartalmazza az összes szükséges információt, és hivatkozik az iskoláknak és politikai döntéshozóknak szóló összes segédanyagra a MyKey bevezetéséhez – hogy ezzel a saját oktatási közegükben kezeljék a korai iskolaelhagyás (ESL) problémáját. A stratégia leírja az igényeket, célkitűzéseket és a nem formális/informális tanulás eredményeinek érvényesítésében alkalmazott módszert/lépéseket, valamint azt, hogy a MyKey hogyan tudja segíteni a diákokat, tanárokat, pedagógiai szakembereket és politikai döntéshozókat e cél elérésében. A fejlesztők az érdeklődő diákoknak nagyon rövid időn belül hozzáférést tudnak adni a MyKey-hez. Az iskola megkapja a rendszergazdai hozzáférési adatokat, és nagyjából 2 óra alatt mindent fel tud telepíteni. A diákok saját avatárt és profilt hozhatnak létre. Ahhoz, hogy a szükséges idő a lehető legrövidebb legyen, javasoljuk egy plusz workshop (egy munkacsoport) létrehozását, amely rendszeres időközönként összeül. A kiválasztott diákoknak legalább fél évnyi időt kell hagyni a tevékenységeik és fejlődésük dokumentálására. Fontos, hogy legyen legalább egy tanár, aki támogatja és motiválja őket, hogy kitartsanak a program mellett. Rendkívül fontos, hogy a diákok helyesen értelmezzék az eszköz használatát. Ennek segítségével fejleszthetik a saját motivációjukat. A szükséges források száma nem túl nagy. Az eszköz kezeléséhez vannak kézikönyvek, és az iskolának kell találnia egy vagy több tanárt, aki ezt támogatja. Az eszközt az Erasmus+ projektben részt vevő összes ország oktatási szakértői fejlesztették ki. A programozók dolgoztak az eszközön, a tanárok és diákok pedig besegítettek a fejlesztésébe. Olyan tanárok kellettek, akiket érdekelt az együttműködés, és akiknek volt néhány diákja, akik az óráik iránti motiváció hiánya miatt jobban rászorultak a támogatásra. Az eszközt egész iskolai osztályok és egyes diákok egyaránt alkalmazhatják. Nincsenek megkötések. A tanulás gyakran az iskolarendszerű oktatáson és képzésen kívül megy végbe, otthon vagy a szabadidős tevékenységek révén, de ezeket sokszor figyelmen kívül hagyják. A MyKey eszköz használata olyan, mint egy e-portfólió, amelyben a diákok egyéni profilt állíthatnak össze a készségeikből, és láthatóvá tehetik a különleges készségeiket. A részt vevő diákok és tanárok megalkották saját profiljukat a MyKey-n. A tanároknak reklámozniuk kellett az eszközt az osztályukban, és el kellett magyarázniuk a használatát és a céljait. Az érintett diákoknak hetente egy órában vagy hosszabban találkozniuk kell a tanáraikkal. Ez alatt az idő alatt a tanárok segítik őket a profiljuk elkészítésében. A tanároknak – akik a diákokkal együtt főszereplők – egyetlen dologra van szükségük, a MyKey eszközhöz való hozzáférésre és a használatában szerzett kompetenciára. A diákokkal való kapcsolatnak lehetővé kell tennie ezeket a tanterven kívüli tevékenységeket, magához a tevékenységhez és a szükséges plusz időhöz pedig az iskola vezetőjének támogatására van szükség. Az időtartamnak legalább fél évnek kell lennie; úgy is meg lehet szervezni, hogy a közbenső vizsgától a záróvizsgákig tartson. Az eszköz használatának lehetőségére különösen a szakiskolák reagáltak nagyon pozitívan. A MyKey könnyen használható, nem bonyolult. Időben a diákok és a tanárok részéről mindössze heti 1-2 órát kell rászánni.

 

Legfontosabb változások

A tanárok és a diákok között jobb lesz a kapcsolat. Jobban megismerik egymást. A diákok motiváltabbak lesznek, úgy érzik, hogy jobban elfogadják és tiszteletben tartják őket.

Tanulságok

• A diákok könnyen elveszíthetik a motivációjukat. Fontos, hogy világosan és (szükség esetén) többször is el kell magyarázni a MyKey használatát és céljait. Rendszeres támogatást kell nyújtani és rendszeres találkozókat kell szervezni (pl. kis munkacsoportokban)

• Jobb, ha a diákok kisebb csoportokban vannak, hogy megfelelő támogatásban lehessen őket részesíteni.

• Az időhiány miatt a tanárok is motiválatlanok lehetnek. Ezért nagyon fontos az egyértelmű időbeli struktúra megléte és az iskola vezetőjének támogatása.

Szükséges erőforrások

Viszonylag kevés: Tanáronként/diákonként heti 1-2 óra. A MyKey eszköz telepítése, illetve a tanárok felkészítése sem igényel sok időt (kb. 2 óra). Szükséges erőforrások: egy számítógép, internet-hozzáférés, egy helyiség a találkozókhoz.

Egyéb információ

Másik kapcsolattartó: Christoph Wolf Christoph c.wolf@ipw.uni-hannover.de

Olvassa el a teljes leírástTeljes leírás bezárása

Szerző:

Ms Ilona Bíró (deputy director)

Intézménynév:

Glockseeschule Hannover

A korai iskolaelhagyás európai információs portálja a lehető legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használ. Amennyiben tovább használja az oldalt, elfogadja az sütik használatát. Kérjük, további információkért olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.