NAPKÖZI PROGRAM HOLLANDIÁBAN

Rövid összefoglaló

Az osztályok nagy létszáma és heterogén összetétele miatt a tanárok gyakran nem tudnak egyéni segítséget nyújtani azoknak a diákoknak, akiknek a tanulásuk megtervezéséhez és szervezéséhez pluszfigyelemre lenne szükségük. A „Studiekring” azért jött létre, hogy segítsen azoknak a diákoknak, akik nehezen készítik el a saját terveiket és házi feladataikat, akik le vannak maradva vagy alacsonyabb színvonalon teljesítenek, ami elveszi a tanulás örömét, és végül lemorzsolódáshoz vezet.

A 2000-ben indult Studiekring szervezet mára több mint 100 helyszínen működik Hollandiában és évente 10 000-nél is több gyermeknek segítenek. Olyan napközi programot indítottak, ahol a plusztámogatásra szoruló diákok személyre szabott figyelmet és segítséget kapnak a házi feladataik megszervezéséhez és tervezéséhez. Az alábbiakban a culemborgi helyszín működését mutatjuk be, amely Hollandia középső részén, vidéken található.

A napközi programot egy pedagógusi háttérrel rendelkező szakember vezeti, aki a diák mentorával és a szaktanárokkal is szoros kapcsolatban áll, így a diákoknak több idejük marad az iskolán kívüli életre, valószínűleg jobban teljesítenek az iskolában és több örömet lelnek a tanulásban.Ez végső soron megakadályozza a diákok lemorzsolódását vagy a visszaminősítését. A program gondoskodik a részvételükről, és motiválja őket a tanulmányaik befejezésére.

Az eredmények meggyőzőek: a diákoknak több szabadidejük maradt az iskolán kívüli tevékenységekre, és több örömet találtak az iskolában. Csökkentek a házi feladattal kapcsolatos szülő-gyermek konfliktusok, így a szülők újra a nevelésre fordíthatták az idejüket ahelyett, hogy rendőrt játszanának és leckét ellenőriznének. Az iskola, a szülők és a Studiekring kapcsolattartója közötti együttműködés jobb légkört teremt a szülők és gyermekeik között, illetve a tanárok és diákjaik között is jobb kapcsolatot eredményez.

A jó gyakorlat környezete (kontextus)

A hollandiai Culemborgban két középiskola működik. Ezek nagy iskolák, 2500-nál is nagyobb tanulói létszámmal. Culemborgban a diákok közül sokan a környező térségből származnak, és kerékpárral, vonattal vagy busszal járnak be, gyakran 10 km-nél is nagyobb távolságból. A térségben az iskola minden szintje itt képviselteti magát. Bár a 2500 diák iskolánként 4 épületben van elhelyezve, mégis nagy iskola benyomását keltik. Nincs mindig lehetőség arra, hogy minden diák elegendő személyes figyelmet kapjon. A személyes útmutatással segítő napközi program ezért tökéletesen illeszkedik a rendszerbe. Culemborgban a napközit Ameli Dominik vezeti, aki heti 3-4 napon, napi 8-10 diáknak segít. A diákokat minden nap 15.00 és 18.00 óra között fogadják.

A változtatásokra való igény háttere, bevont célcsoportok

Az egyik probléma a tanulás iránti motiváció általános hiánya: a diákok motiválatlansága, az önbizalom és boldogság hiánya, ami megnehezíti a helyes egyensúly megtalálását az életben. Az iskola és a társadalmi élet különbözősége és a kettő közötti szakadék növekedése miatt a diákokat nehezen lehetett motiválni vagy bevonni. A teljesítménykényszer ugyanakkor rendkívüli mértékben megnőtt. Minden évfolyamon fokozódott az osztályok összetételének heterogenitása, amit a tanárok nehezen tudtak kezelni, mert a gyorsan változó helyzet kezeléséhez nem voltak módszereik vagy nem áll rendelkezésre elegendő idő. Sok diák tanulási nehézségekkel küzdött, kudarcot vallottak a teljesítés és a tervezés terén és nem értek el sikert a tanulásban. Ez számtalan konfliktust okozott, és a diákok, a szülők és a tanárok oldalán egyaránt frusztrációhoz vezetett. A tanítási módszerek között az önálló tanulás egyre hangsúlyosabb szerepet kap, ugyanakkor kutatások kimutatták, hogy ezzel sok tizenévesnek nehézségei vannak. Az agy még ebben a korban nincs teljesen kifejlődve, ezért nehezen tudnak önállóan dolgozni és megszervezni a munkájukat. A diákok egy részének a tanulás megszervezésével és tervezésével volt nehézsége, mások koncentrációs problémákkal küzdöttek. Ezek a diákok jellemzően könnyen lemorzsolódnak vagy megbuknak, ami miatt elveszítik az érdeklődésüket a tanulás iránt. A szülők legtöbbször próbálnak segíteni, de ez gyakran mindkét oldalon frusztrációt szül, a tanárok pedig nehezen értik meg a diákok helyzetét, de az idő hiányában nem is érzik magukat képesnek arra, hogy segítsenek nekik. A konfliktusok lemorzsolódáshoz vagy iskolaváltáshoz vezettek, aminek ugyancsak a lemorzsolódás lehet a következménye, akár azért is, mert a tinédzserek számára ebben az életkorban nagyon nehéz iskolát váltani.

Megtett intézkedések, általuk elindított folyamatok

Ha az osztálylétszám túl nagy, a tanulók összetétele pedig túl heterogén, akkor a tanároknak nincs elég idejük egyénileg foglalkozni mindegyik diákkal. Fel kellett ismerni, hogy az a tanuló, aki nehezen szervezi meg az iskolai munkáját, személyes útmutatásra szorulhat. A szervezet igazgatója egy csapattal indította el a programot, és napköziket hozott létre Hollandia több pontján, ahol a diákok megírhatták a leckéjüket. Minden helyszínen egy koordinátort neveznek ki, aki segíti a diákokat a házi feladataik megszervezésében és tervezésében. Barátságos, csendes környezetet alakítanak ki a diákok kis csoportja (legfeljebb 8 fő) részére, és kapcsolatban maradnak az iskolával és a szülőkkel. A diákokat minden nap 15.00 és 18.00 óra között várják a Studiekring napközi programra. A koordinátor stratégiája a következő:

1. lépés: békés, csendes környezet kialakítása;

2. lépés: személyes odafigyelés a diákokra, hogy mindig az adott diákhoz igazodva segítsen elkészíteni a házi feladatot;

3. lépés: szoros kapcsolat az iskolai tanárokkal és a szülőkkel, az előmenetelről küldött heti beszámolók révén;

4. lépés: szükség esetén pluszforrások keresése a tantárgy tartalmi magyarázatához.

A koordinátornak minden helyszínen gyógypedagógusi háttere van (tanulási nehézségekkel küzdő diákok kezelése okán),és abban is segíti a diákokat, hogy feltárják a számukra problémás területeket. Az alkalmazott módszer abba az irányba tereli a diákokat, hogy vállaljanak felelősséget a saját tanulási folyamatukért, és képesek legyenek megszervezni a munkájukat, de szükség esetén érdemi szaktárgyi segítséget is kaphatnak.

Az első eredmények: kevesebb iskolai stressz a diák számára, kiegyensúlyozottabb élet, és kevesebb konfliktus a szülők és a diákok között. A diákok felkészültebbek az órán, és gyakrabban készítik el a házi feladatot. A tanárok és a szülők jobban megismerik a diákok nehézségeit és az új tanulási módokat. A vizsgákra készülő diákok speciális képzéseket, illetve egyszemélyes coachingot is igénybe vehetnek. Ahhoz, hogy a diákokat támogatni tudja, a koordinátornak pedagógusi végzettsége van, és négy nyelven beszél folyékonyan. A diákok tanulási problémái és a coaching területén szintén szakértő. Nagyon pozitív beállítottságú, és képes motiválni a diákokat. A másik nagyon fontos képessége az, hogy szót tud érteni a tanárokkal és a szülőkkel, és fenn tudja tartani a diákok motivációját. Minden diák más, és mindenki a maga módján tanul. Éppen ezért minden diáknak másfajta coachingra van szüksége. A tanulási célok eléréséhez itt döntő fontosságú a személyes figyelem. Emiatt minden diák számára személyes terv készül. A szervezet abban próbálja segíteni a diákokat, hogy 7 hónap alatt a lehető legnagyobb önállóságot érjék el a munkájuk megtervezésében és szervezésében. Miután ez az időszak letelik, a diáktól függ, hogy folytatja-e a coachingot. A diákok heti 3-4 alkalommal vehetnek részt a napközi programban. Mivel egy általános programról van szó, adott koncepció szerint, a napközi programot könnyű bevezetni. Inkább arra kell gondot fordítani, hogy  az igényeket felmérjék, és segítsék az iskolákat azzal, hogy megismertetik velük a a Studiekring programot, hogy milyen segítséget tud kínálni. Ha már a program elindult, nagyon fontos beszélni a területen működő iskolavezetőkkel és tanárokkal, hogy hogyan tudnak együttműködni, és hogyan lehet a diákokat elérni. A Studiekring program 2013 ótasikeresen működik. A diákok egy része csak egy évig veszi igénybe a napközi programot, mások immár 5 éve részesülnek belőle. Minden a diáktól és az igényeitől függ.

 

Legfontosabb változások

A program számottevő változásokat indít el a diákoknál és a családjuknál, de a tanároknál is. Ami a tanárokat illeti, jó érzés, hogy jobban meg tudják érteni a diákjaikat, és nem érzik rosszul magukat amiatt, hogy nincs elég idejük egy-egy diákra. A napközi sok családnak segített abban, hogy több minőségi időt tölthessenek együtt, a diákok pedig szívesen, örömmel menjenek iskolába, miközben a sportra vagy a társas tevékenységekre is marad idejük.

Tanulságok

Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan koordinátor, aki nagyon jól tud kapcsolatot teremteni, jól megérti a diákokat, és képes őket pozitív módon motiválni. A program sikere nagyban függ a koordinátor személyétől, ami így kockázatot is jelenthet.

Szükséges erőforrások

A napközi tevékenységek költségei magasak vagy akár túl magasak is lehetnek. Nagyon jó lenne, ha ezek a programok szorosabb együttműködést alakítanának ki az iskolákkal, és pénzügyi támogatást kapnának a kormányzattól.

Egyéb információ

Szülői tapasztalatok: A Studiekring professzionális szemléletével egyértelmű visszajelzéseket ad a diák előmeneteléről, és ami a legfontosabb, a családban megszünteti a házi feladat miatti frusztrációt és veszekedést. A tanárok nagyra értékelik a független harmadik felek segítségét és útmutatását. A diákok kellemes, békés környezetet ismernek meg, ahol szakmai segítséggel tanulhatnak, és úgy érzik, hogy több idejük marad a társas tevékenységre, ami segít a motivációjuk fenntartásában.

Olvassa el a teljes leírástTeljes leírás bezárása

Szerző:

Ameli Dominik

Intézménynév:

Studiekring

Intézmény weboldala:

https://www.studiekring.nl/

A korai iskolaelhagyás európai információs portálja a lehető legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használ. Amennyiben tovább használja az oldalt, elfogadja az sütik használatát. Kérjük, további információkért olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.