DISZLEXIÁS TANULÓK OKTATÁSA AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANÁRAINAK – DYSTEFL2

Rövid összefoglaló

A DysTEFL2 projekt során azzal a problémával foglalkoztunk, hogy bár a nyelvtanároknak is törvényi felelőssége, hogy felkészüljenek a diszlexiás diákok sajátos nevelési igényeire, és úgy kezeljék őket, hogy a diákok teljes mértékben részesei lehessenek a normál osztályoknak, ez azonban a tanórákon kevéssé valósul meg. Az idegen nyelvek tanárainak nagyon kevés a diszlexiás diákok hatékony tanításához szükséges tudása és készsége (ha van egyáltalán),pedig a tanítási folyamatban külön kellene igazodni hozzájuk a normál iskolarendszerben való sikerességhez. Véleményünk szerint ahhoz, hogy a diszlexiás tanulók több lehetőséget kapjanak az idegen nyelv elsajátítására, a folyamatban a tanárképzésre kell helyezni a hangsúlyt.

A projekt célközönségébe beletartoztak (és a hasznosítási tevékenységek folytán most is beletartoznak) a pályakezdő és aktív angoltanárok, a felsőoktatási intézmények; a nyelvtanárok szakmai képzésével foglalkozó helyi, regionális, országos és nemzetközi intézmények; az oktatásban érdekelt felek és hatóságok.

A projekt célja az volt, hogy javítsa az angol mint idegen nyelv tanárainak alapképzését és szakmai továbbképzését, hogy a tanárok elsajátíthassák a szükséges kompetenciákat ahhoz, hogy a tanítás során igazodni tudjanak a diszlexiás diákok sajátos nevelési igényeihez. A DysTEFL2 célkitűzéseibe beletartozott a korábbi DysTEFL projektben elkészült anyagok hasznosítása és a bevált módszerek terjesztése az oktatásban érdekelt felek körében, különös tekintettel a díjnyertes DysTEFL kurzusra. A konkrétabb célok között szerepelt a DysTEFL kurzus aktualizálása és releváns anyagokkal való kiegészítése, valamint képzési lehetőségek biztosítása az európai angoltanárok részére, különféle módokon, amibe beletartozott a projekt partnerországaiban szervezett ötnapos, személyes részvétellel zajló intenzív tanfolyam, az önállóan elvégezhető online kurzus (amely 1400-nál is több résztvevőt vonzott) és a tömeges nyílt online kurzusok (MOOC, 18 000-nél is több résztvevővel).

A DysTEFL2 tevékenységei közé tartozott az angol, mint idegen nyelv tanárai részéről felmerülő szakmai igények elemzése a diszlexiára vonatkozóan,  valamint a diszlexiás nyelvtanulóknak való nyelvtanítás terén a speciális (bizonyítvánnyal igazolt) képesítés megszerzése, a különböző tanulási útvonalakat/módok biztosítása, a tanfolyami szolgáltatókfelkínálása, valamint a kurzus tartalmának összeállítása. Az igények elemzésének keretében azt is fel kellett mérni, hogy a projekt partnerországaiban, milyen törvényi követelmények és lehetőségek vannak arra, hogy a kurzusról bizonyítványt adjanak ki. Az igényfelmérés eredménye alapján a frissítéseket és változtatásokat beépítették a DysTEFL2 kurzusba, ebből a legfontosabbak a tesztek (a leckék és a kurzus szintjén) és a tanulási eredmények megerősítésére és a képesítés igazolására szolgáló eljárások voltak. A DysTEFL2 tankönyv három részből áll: a tanári kézikönyvből (benne a lépésenkénti megjegyzésekkel és mintaválaszokkal),a hallgatói tankönyvből és a tesztkönyvből (megoldásokkal),és mindezekhez egy CD-Rom is tartozik, amelyen a három tankönyv mellett a függelékek is megtalálhatók. A tankönyvből 600 nyomtatott példány készült, és a projekt többi eredményéhez hasonlóan ez is ingyenesen hozzáférhető a www.dystefl2.uni.lodz.pl weboldalon, a CC Licence BY 4.0 pontban.

A projektkonzorciumot három egyetem alkotta, három országból: Lengyelországból (projektkoordinátor),Görögországból és Szlovéniából, de a DysTEFL2 anyagainak elkészítésében, terjesztésében és használatában a (különböző szintű iskolákat működtető) lengyelországi Társaság az alternatív oktatásért is részt vett. A projektben információs és kommunikációs technológiákat (pl. projektweboldal, hírlevél, közösségi média) használtak annak érdekében, hogy minden érdekelt fél hozzáférjen a projekt kezdeményezéseihez és eredményeihez. A projektpartnerek kötelezettségvállalásaiba beletartoztak az ismeretek átadására szolgáló tevékenységek, például a szemináriumok, munkaértekezletek és konferenciák rendezése a tanárképzésben dolgozóknak, az angol mint idegen nyelv tanárainak és a politikai döntéshozóknak, a DysTEFL2 kurzus megszervezése és lebonyolítása (személyes részvétel, online önálló tanulás, tömeges nyílt online kurzus formájában) a pályakezdő és aktív angoltanároknak a projektországokból és azokon kívülről. A projekt tevékenységeinek és termékeinek olyan értelemben lehet hatása, hogy megszüntethetik a nyelvtanárok képzésében fennálló hiányosságokat és fejlesztik az angoltanárok kompetenciáit, ezáltal javítják a tanítás színvonalát. Az európai regionális, országos és nemzetközi tanárképzési intézmények és szervezetek egyszerűen és ingyenesen hozzáférhetnek a kurzus anyagaihoz, és felhasználhatják ezeket a képzési rendszerükben. Fontos megjegyezni, hogy sok európai nyelvtanárképző intézmény már be is építette a DysTEFL2 kurzust a képzési rendszerébe.

Olvassa el a teljes leírástTeljes leírás bezárása

Célcsoport:

Tanár

Ország:

Lengyelország

Kapcsolódó linkek:

DYSTEFL2 - Booklet

Szerző:

Joanna Nijakowska

Intézménynév:

University of Lodz, Faculty of Philology, Department of Pragmatics

Intézmény weboldala:

http://dystefl2.uni.lodz.pl/

A korai iskolaelhagyás európai információs portálja a lehető legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használ. Amennyiben tovább használja az oldalt, elfogadja az sütik használatát. Kérjük, további információkért olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.