Hogyan érte el Amszterdam városa az ifjúsági munkanélküliség jelentős mértékű csökkenését?

Rövid összefoglaló

Az amszterdami fiatalok körében 2016 elején az országos átlag alá csökkent a munkanélküliség. Az utóbbi két évben a fiatalok munkanélküliségi rátája 14,7%-ról 9,3%-ra esett vissza.

A város végrehajtott egy jól meghatározott projekttervet, amelynek központi célja a fiataloknak szóló munkahelyek teremtése, illetve az oktatásból az elmúlt években lemorzsolódott fiatalok visszavezetése az iskolába. A város vezetése szerint minden fiatalnak iskolában vagy munkában a helye.

Az „Aanvalsplan Jeugdwerkeloosheid” (a fiatalok munkanélküliségének kezelésére irányuló terv) projektterv a városi tanács, a kerületi tanácsok, az amszterdami iskolák, az Ajax (futballklub) és a regionális munkáltatói szervezetek közös kezdeményezése. A terv fő célkitűzése az volt, hogy mindenkinek legyen egy „kiinduló végzettsége”. Ebbe beletartozik legalább egy középiskolai bizonyítvány, amelyhez olyan üzleti kompetenciák társulnak, mint az ítélőképesség, és a megfelelő attitűd és magatartás.

A leghangsúlyosabb pont a végzettség nélküli iskolaelhagyás kezelése. Minden kerületi tanács létrehozott egy ifjúsági központot, amely együttműködik az iskolákkal és a helyi vállalkozásokkal, hogy a végzettségel nem rendelkező fiatalokat visszajuttassák az iskolába, és valódi, fizetett munkahelyeket hozzanak létre, hogy a fiatalok tanulhassanak, tapasztalatot szerezhessenek és pénzt is kereshessenek. A kerületi tanácsok ismerik az összes olyan fiatalt, aki munkanélküli és nem rendelkezik középiskolai végzettséggel. A szociális munkások otthon keresik fel ezeket a fiatalokat, azzal a céllal, hogy visszairányítsák őket az iskolába. Minden fiatal személyes tanácsadásban részesül.

A programot támogató vállalatok egyike a Makro Amsterdam. A Makro álláslehetőségeket kínál az amszterdami fiataloknak, akik így oktatásban részesülhetnek és szakmai tapasztalatot szerezhetnek, hogy az üzleti világban ígéretes munkavállaló legyen belőlük. A Makro Amsterdamnál munkába álló 55 fiatal közül 49 nem tért vissza a települési önkormányzatok ifjúsági központjába.

A jó gyakorlat környezete (kontextus)

Minden fiatal megérdemel egy esélyt arra, hogy Amszterdam város sikeres, aktív polgára legyen. Amszterdam városa ezért indította el az „Aanvalsplan Jeugdwerkeloosheid”-et. A projekt célja, hogy a 2015 és 2018 közötti időszakban 21 000 fiatalt juttasson munkahelyhez vagy oktatáshoz. A nagyratörő célok megvalósítása érdekében a városi tanács hét munka- és oktatásügyi ifjúsági központot hozott létre. Az ifjúsági tanácsadók foglalkoznak a fiatalok jóllétével, és törekednek arra, hogy mindenkit iskolába járassanak. A tanácsadók szükség esetén otthon is meglátogatják a fiatalokat.

Az ifjúsági központok szorosan együttműködnek a helyi vállalkozásokkal, az iskolákkal és az Ajax futballklubbal.

2015-ben és 2016-ban 10 500 fiatal talált munkahelyet vagy ment vissza az iskolába.

A változtatásokra való igény háttere, bevont célcsoportok

Amszterdamban a 15–27 éves fiatalok száma 135 000-re tehető. Összesen 11 100 fiatal végzettség nélkül hagyta ott az iskolát. 2016-ban 2200 fiatal morzsolódott le az oktatásból a végzettség megszerzése előtt, és 2600 fiatal részesült szociális segélyben. Összehasonlításképpen: a marokkói háttérrel rendelkező fiatalok 48%-a munkanélküli, szemben az összesített 14%-kal.

Ezeknek a fiataloknak a nagy része nagyon kiszolgáltatott, mert nem rendelkeznek megfelelő képesítéssel ahhoz, hogy belépjenek a munkaerőpiacra.

A fiatalok körében 2015-ben országosan 14,7% volt a munkanélküliségi ráta. Ezeknek a fiataloknak viszonylag nagy százaléka nem rendelkezik középiskolai végzettséggel. Ezek az emberek a holland jog szerint nem rendelkeznek megfelelő képesítéssel ahhoz, hogy a mai társadalomban boldogulni tudjanak.

A munkanélküliségi ráta a nagyvárosokban általában magasabb az országos átlagnál. Ezek a fiatalok gyakran unatkoznak, a nap nagy részében az utcán lézengenek, ez pedig sokszor bűnözői tevékenységekhez vezet.

A program célkitűzése, hogy jelentősen csökkentse az inaktív (nem dolgozó/nem tanuló) fiatalok számát. A város ebben a négy évben:

  • Megkeresi az összes inaktív fiatalt és tervet készít velük.
  • 21 000 fiatalt visszavezet az iskolába vagy munkához juttat.

Amszterdam városa a projektbe bevonta azt a hét kerületet, ahol a városon belül a legmagasabb a munkanélküliségi ráta, az iskolákat és a regionális munkáltatói szervezeteket. Közös erővel létrehoztak hét ifjúsági központot, amelyekben összesen több mint 100 ifjúságsegítőt alkalmaznak.

A központok elindították a 21.000, korlátozott kilátásokkal rendelkező inaktív fiatal megkeresését célzó programot. A fent említett ifjúságsegítők tanácsadóként segítik a veszélyeztetett fiatalokat. Kapcsolatba lépnek a régióban működő partnerekkel és a veszélyeztetett személlyel, és személyes tervet dolgoznak ki az iskola befejezéséhez vagy az elhelyezkedéshez.

Megtett intézkedések, általuk elindított folyamatok

Ez a program összefogja a városi tanácsot, a kerületi tanácsokat, a munkáltatói szervezetet és az iskolákat.

A munka részeként:

  • Létrejött 7 ifjúsági központ.
  • ·         Az ifjúsági központok több mint 100 főt alkalmaztak.
  • A munkáltatói szervezet a helyi vállalkozásokkal együttműködésben sok (fizetett/részmunkaidős) munkahelyet hozott létre.
  • Minden fiatalt egyénileg kerestek meg.
  • Mindenkinek külön terv készült, amely tartalmazza az egyéni lépéseket.
  • Az ifjúságsegítők visszavezették a fiatalokat az iskolába.
  • Az ifjúságsegítők meglátogatták a fiatalokat a munkahelyükön.

Minden inaktív fiatal egyéni útmutatásban részesül. Az iskolák és az ifjúságsegítők szoros együttműködésben dolgoznak. Ha egy diák lemorzsolódik az iskolából, erről értesítik az ifjúságsegítőt. Az ifjúságsegítő megkeresi az érintett személyt, és megbeszélik a lehetőségeit. Ez a folyamat legfeljebb 4 hetet vesz igénybe. Ennek eredményeként sok fiatal visszakerül az iskolába vagy elhelyezkedik.

Az Ajax helyi futballklubbal való együttműködés célja, hogy lelkesítse a részt vevő fiatalokat. Ez a futballklub arról híres, hogy szembenéz a kihívásokkal és eléri a céljait. A sport segíthet a mentalitásbeli nehézségek leküzdésében. Az Ajaxszal való edzések arra szolgálnak, hogy erősítsék a veszélyeztetett fiatalok önbecsülését és győztes hozzáállását.

Az iskolák kötelezettséget vállaltak arra, hogy javítják az oktatás színvonalát, amihez a foglalkoztathatósághoz szükséges kompetenciákra helyezik a hangsúlyt, amilyen a szabályok kezelése, a kommunikációs készségek, a szociális készségek és a csapatmunka.

A program másik lényeges része az úgynevezett „Perspectiefbanen”.

A „Perspectiefbanen”-t távlati munkahelyeknek lehet fordítani. A munkáltatói szervezet a városi tanáccsal együtt 6 hónapra szóló munkahelyeket hoz létre, amelyek célja, hogy a fiatalok megszerezzék az első tapasztalataikat az üzleti világban. Ezek a munkahelyek valódi, fizetett munkahelyek.

 

Szükséges erőforrások

A város összesen 28 000 000 eurót fektet be a 4 éves programba.

Olvassa el a teljes leírástTeljes leírás bezárása

Célcsoport:

Politikai döntéshozók

Ország:

Hollandia

Kapcsolódó linkek:

Henk Krauwel's talk in Dutch

Szerző:

Henk Krauwel

Intézménynév:

City of Amsterdam

A korai iskolaelhagyás európai információs portálja a lehető legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használ. Amennyiben tovább használja az oldalt, elfogadja az sütik használatát. Kérjük, további információkért olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.