A diákok egymást támogatják (ROTENBURG/WÜMME SZAKISKOLA)

Rövid összefoglaló

A német szakiskolákban vannak olyan „pályakezdő foglalkozások”, amelyek kifejezetten azoknak a diákoknak szólnak, akik még nem rendelkeznek képesítéssel vagy bizonyítvánnyal. Különböző szakterületek közül választhatnak (gazdaság, háztartás, műszaki szakmák),és középiskolai bizonyítványt szerezhetnek.

A projekt célja, hogy segítse a szakiskolás diákokat, a cél eléréséhez pedig a társaktól való tanulás módszerét használja.

A célcsoport a „pályakezdő foglalkozásokra” járó diákokból került ki az egyik alsó-szászországi szakiskolában (kb. 15 diák). Az ilyen „pályakezdő foglalkozások” diákjai ugyanannak az iskolának a felsőbb évfolyamos diákjaitól kapnak támogatást, akik az információtechnológia munkahelyi, foglalkoztatási területén tanulnak.

A támogatás heti találkozók formájában valósul meg, ekkor a házi feladatokkal és más, a támogatásban részesülő diáktól egyénileg elvárt előkészületekkel foglalkoznak.

A teljes intézkedés időtartama: 20 találkozó/ülés (a tanév kezdetétől a húsvéti szünetig (ez rendszerint áprilisban van).

Az egyes ülések hossza: 90 perc

Gyakoriság: heti egyszer

A projekt előnye a támogatásban részesülő diák számára az, hogy egyéni támogatásban részesül valamennyi területen (egy támogató). Ezzel személyes kapcsolat jön létre a diákok között, és a támogatásban részesülő talán jobban elfogadja a segítséget a társától, mint a tanárok egyikétől. Fontos megemlíteni a támogató diákok kapcsolatteremtő képességét. Menedékkérő diákok esetén a program a német nyelv gyakorlására is jó lehetőséget kínál.

A támogató diákoknak egyrészről különféle kötelezettségei vannak, ilyen például a jelenlét, a segítségnyújtás és az együttműködés. A másik részről viszont ők is kapnak motivációt: egy CNC-technika kurzust ajánl fel nekik a tanár – aki korábban hivatalos képesítést szerzett a Siemensnél, és most megtarthatja ezt a kurzust, sőt, hivatalos Siemens-bizonyítványt is kiadhat  (A bizonyítvány megnevezése: „10C Technik Drehen und Fräsen auf der Sinumeriksteuerung von Siemens”, 10C forgatási és vágási technikák a Siemens Sinumerikvezérlőjének használatával ).

A lényeg, illetve az általános elképzelés az, hogy a más diákokat támogató diákok kapnak egy külön tanulási lehetőséget az iskolán belül, ami más környezetben sokkal többe kerülne nekik, vagy sokkal nehezebben hozzáférhető lenne. Ez bármilyen kurzus lehet, amely segíti a további képesítések megszerzését.

Az eredmény az lett, hogy a pályakezdő foglalkozás diákjainak fele teljesítette a projektet és folytathatta az iskolát.

A projekt a következő tanévben folytatódni fog. A fejlesztésre is mutatkozott igény, a diákok javaslatai alapján (heti 2 találkozó/ülés, és a diákoknak szóló képzések a módszertan és a kommunikációs stratégiák, a mediáció és az erőszakmentes kommunikáció terén).

A jó gyakorlat környezete (kontextus)

A Rotenburg/Wümme Szakiskola egy nagy szakiskola, összesen 2700 diákkal és 150 tanárral. Az iskola vidéken működik. Az iskola rendelkezik az „Europaschule” [1]tanúsítvánnyal, és nagyon aktív a különböző országokkal való kapcsolatok terén; a tantervnek részei a különféle európai országokban kínált külföldi gyakorlati lehetőségek és a kétnyelvű tanítás


[1]Németország több tagállamában „Europaschule"-nak nevezik azokat az iskolákat, amelyek az interkulturális együttműködés és a módszertani megújulás terén kiemelkedőek.

A változtatásokra való igény háttere, bevont célcsoportok

A pályakezdő foglalkozásokon a diákoknak lehetőségük nyílik a középiskolai bizonyítvány megszerzésére vagy a már megszerzett bizonyítvány eredményeinek javítására (mindig az utolsó eredmény számít),hogy megkezdhessék a szakképzést.  A legnagyobb problémát a jelenlét/bejárás és a nagyon alacsony motiváció jelenti. Az ezekre a foglalkozásokra járó diákok gyakran idegenkednek minden olyantól, aminek köze van a hivatalos iskolához és a tanuláshoz. Sok esetben rövid idő után újra felhagynak az iskolába járással. A tanárok a rendes tanórák keretében nagyon gyakran nem érik el őket. Ezeknek a diákoknak legtöbbször inkább érzelmileg kellene közelebb jutniuk az iskolához, és egyéni konzultációra szorulnak. A társaktól való tanulás, ahogy ebben a projektben alkalmazták, abban segítheti őket, hogy legyőzzék a kudarctól való félelmet. A társak könnyebben tudnak jó példát mutatni, mint a tanárok. A támogató diákok ugyanabba a szakiskolába járnak, de magasabb évfolyamon, a 16-18 éves korosztályban. A támogatásban részesülő diákok a „pályakezdő foglalkozás” diákjai (kb. 15 diák a „háztartásvezetés/háztartási gazdálkodás” vagy a „fémek” szakterületről),korcsoport: 17-25 évesek. Kiegészítés: A támogató diákok évente egyszer közös grillezést szerveznek, ahol vendégként a felsőbb osztályok és a támogatott osztályok is részt vehetnek. Minden találkozón/ülésen jelen van egy tanár is.

 

Megtett intézkedések, általuk elindított folyamatok

Azok a diákok, akiknek még nem sikerült semmilyen képesítést szerezniük, de életkoruk szerint még tankötelesek, gyakran hamar feladják. A tanárok nem találnak utat hozzájuk, és sokan rövid idő után ismét mellőzni kezdik az órák látogatását. A tanároknak általában nincs elég idejük arra, hogy egyénileg törődjenek velük, és meggyőződjenek róla, hogy mindent megértettek az órán, elkészítik a házi feladataikat és készülnek a dolgozatokra. Az iskola ezért kezdett olyan alternatívákat és projekteket keresni, amelyek megakadályozhatják a bukásukat. Ekkor merült fel a társaktól való tanulás gondolata, mivel ez nyertes-nyertes helyzethez vezet. A támogató diákok ugyanabba a szakiskolába járnak, de magasabb iskolai szinten, a 16-18 éves korosztályban. A diákokat felkérték a támogatásra, cserébe viszont felajánlottak nekik egy speciális kurzust, ahol képesítést szerezhetnek. A támogatásban részesülő diákok a „pályakezdő foglalkozás” diákjai (kb. 15 diák a „háztartásvezetés/háztartási gazdálkodás” vagy a „fémek” szakterületről),korcsoport: 17-25 évesek. A támogató diákok segítik a támogatásban részesülő diákokat a házi feladatokban vagy a különböző tantárgyakkal felmerülő problémáikban. Hetente egyszer találkoznak, 90 percre. A támogató és a támogatott diák között személyes kapcsolat alakul ki. A támogató diákok nemcsak a tantárgyakra koncentrálnak, hanem a módszertanra, a házi feladat szervezett, szisztematikus megközelítésére és a tanulási stratégiákra is. A módszereik a támogatott szintjétől függően változnak. Minden találkozón/ülésen jelen van egy tanár is. A támogató diákokat nem kell külön felkészíteni, a társas kompetenciáik elegendőek. Maguk a diákok a tanév első két hetében, a nyári szünet után elvégeznek egy intenzív módszertani kurzust. Ez a feladataik ellátásához nagyon hasznos. Egy teljes tanév. A tanév kezdetétől a húsvéti szünetig (ez rendszerint áprilisban van). A tényleges találkozók/ülések az őszi szünet után kezdődnek (általában októberben),az előtte lévő időszakot a támogató által elérhető bizonyítvány bemutatására használják. Az ülések májusig tartanak; a záróvizsgák előtt 2 héttel érnek véget.

 

Legfontosabb változások

...a támogatott diákok számára: – Elkészül a házi feladat. – Elmagyarázzák a témaköröket. – Felkészülnek a dolgozatokra. – Gyakorolják a német nyelvet (menedékkérő diákok és mások). – A sikerélmény és a teljesítmény növeli a motivációt. ...a támogató diákok számára: – Képesítést szerezhetnek, és hivatalos bizonyítványt kaphatnak (Siemens). – Javulnak a társas (és módszertani) kompetenciáik.

Tanulságok

Vannak olyan tanárok, akik ki akarják használni a diákok közötti együttműködést, akik nem akarják „feladni” és törődnek a diákokkal. A házi feladatot el kell kezdeni, erőfeszítést kell tenni, de nem kell azonnal tökéletességre törekedni.

Szükséges erőforrások

– Személyzet: különböző tanárok heti 90 percben – A heti 90 perc megtervezése a támogatottak ÉS a támogatók számára (rá kell érniük akkor)

Egyéb információ

A támogató diákok lehetőséget kapnak egy speciális képesítő kurzus elvégzésére és egy hivatalos bizonyítványt is szerezhetnek (80 óra / értéke kb. 1600,-€ ). A támogatott diákok egyéni támogatásban részesülnek a középiskolai bizonyítvány megszerzéséhez vezető úton.

Olvassa el a teljes leírástTeljes leírás bezárása

Célcsoport:

Tanár

Ország:

Németország

Szerző:

Maik Lucht (szervező tanár)

Intézménynév:

Rotenburg/Wümme Szakiskola

Intézmény weboldala:

https://www.bbs-row.de/

A korai iskolaelhagyás európai információs portálja a lehető legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használ. Amennyiben tovább használja az oldalt, elfogadja az sütik használatát. Kérjük, további információkért olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.