ORSZÁGOS SZÖVETSÉG A KORAI ISKOLAELHAGYÁS MEGELŐZÉSÉÉRT - INGRADO

Rövid összefoglaló

Az INGRADO hollandiai országos szövetség, amelynek tagjai Hollandia különböző településeit és régióit képviselik. Az INGRADO stratégiai és politikai értelemben hívja fel a figyelmet a tankötelezettség és a korai iskolaelhagyás problémájára, helyi és országos szinten egyaránt.

Küldetés és jövőkép

Az INGRADO aktívan hozzájárul az oktatáshoz való jog védelméhez és erősítéséhez. A szövetség támogatja a fiatalok oktatásban és munkában való részvételére irányuló szakpolitikákat, és jó feltételeket biztosít, hogy támogassa a tagjainak munkáját.

Az Ingrado a következőképpen kívánja megvalósítani ezt a feladatot:

 1. Határozott országos szintű állásfoglalást és közreműködést szervez és valósít meg az iskolai hiányzások és a legtágabb értelemben vett korai iskolaelhagyás terén.
 2. Gondoskodik a politika megfogalmazásáról a tagok aktív részvételének ösztönzésével, összegyűjti és a végrehajtásból politikai témává alakítja a jelzéseket.
 3. Szakmai partnerként segíti az országos szervezeteket és partnereket.
 4. Kezdeményezi és közreműködik a szolgáltatás minőségének fejlesztésében és minőségbiztosításában.
 5. Közreműködik benne és támogatja az iskolai hiányzások és a korai iskolaelhagyás integrált megközelítését.
 6. A tagok részére szakmai szolgáltatásokat nyújt, például oktatást, kutatást, politikai támogatást, külső képviseletet és érdekképviseletet.
 7. Tájékoztatást ad a releváns fejleményekről a hírleveleken, a weboldalon, a közleményeken és jelentéseken keresztül.
 8. Támogatja a tagokat az olyan szolgáltatásokkal, mint a tankötelezettségre és a korai iskolaelhagyásra vonatkozó jogszabály alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos tanácsadás.

 

A jó gyakorlat környezete (kontextus)

Az Ingrado szolgáltatásai

A tankötelezettség és a regionális jelzőrendszer (korai iskolaelhagyás) témájával foglalkozó átfogó szervezetként az Ingrado fogadja a tagok, partnerek és más kapcsolódó személyek kérdéseit. A tagok előnyt élveznek a külső felekhez képest, idetartozik többek között:

 • Először is minden fejlemény a tankötelezettség és a regionális jelzőrendszer területén
 • E-mailben kérhető jogi tanácsadás vraagenantwoord@ingrado.nl
 • Munkaértekezletek és előadások az Ingrado ülései idején (a napirendről lásd a legfrissebb tájékoztatót)
 • Az évente háromszor megjelenő Ingrado magazin
 • kéthetente kiadott hírlevél, benne az oktatáshoz való joggal kapcsolatos legfrissebb fejleményekkel

Éves jelentések

Az Ingrado azzal támogatja az ismeretek megosztását, hogy a települések és regionális irodák éves jelentéseit a tagjai számára hozzáférhetővé teszi. Az éves jelentések letölthetők a weboldalról.

Nemzeti Minőségi Nyilvántartás a Tankötelezettségről és a regionális jelzőrendszerről (LKLR)

2016. január 1-jétől kezdve a minőségi nyilvántartásba való bejelentkezéssel minden szakmaigyakorlat-közvetítő és regionális jelzőrendszer-munkatárs megmutathatja a minőség szociális területén szerzett hozzáértését, és azt, hogy törekszik a szaktudásának nyomon követésére.

 

A változtatásokra való igény háttere, bevont célcsoportok

A szervezet

Az Ingrado szövetség tagjai a települési önkormányzatok és reguonális jelzőrendszer-régiók. Országos szinten a felügyelőbizottság nevezi ki azt a szervezetet, ahol az alapszabályt, a küldetést és az üzleti tervet megfogalmazzák.

Kik dolgoznak az Ingradónál?

Az Ingradónál jelenleg 10 fő dolgozik. Az igazgató, a stratégiai döntéshozó és más döntéshozók. A támogató személyzet napi szintű alkalmazása a rotterdami irodában folyik. A politikai döntéshozók, valamint az igazgató-vezető elutaznak a régiókba, hogy tárgyaljanak a tagjaink és partnereink regionális önkormányzataival az aktuális helyzetről és a fejleményekkel kapcsolatban a régióban felmerülő kérdésekről, illetve a tagjainkkal való együttműködésről, hogy minden fiatal számára biztosítsák a fejlődéshez való jogot.

 

Megtett intézkedések, általuk elindított folyamatok

Az Ingrado meg akarja erősíteni a szakembereket ezen a téren, ezért tevékenységei arra irányulnak, hogy: támogassa az illetékes tisztviselő és a regionális jelzőrendszer-alkalmazott, a vezetők és a koordinátorok munkáját, hogy be tudják tölteni az önkormányzatnál rájuk háruló szerepet.

1.        Az Ingrado szervezete

A szakpolitikai döntéshozókból álló szervezet felépítésének támogatása, az Ingrado irodában dolgozó HR- és minőségügyi csoporttal.

Kik vettek részt a probléma megoldásában, a megoldás megvalósításában?
Az elnökség szakmai szervezetet épített ki annak érdekében, hogy magas színvonalú országos és regionális tevékenységeket lehessen szervezni.

2.        Országos konferenciák szervezése

Az ismeretek és tapasztalatok megosztása, valamint kapcsolattartás a szakpolitikai döntéshozókkal, szakemberekkel, coachokkal, a jelenlétet figyelő oktatásügyi tisztviselőkkel.

3.        Országos kutatás a jelentéseken keresztül

2011. január 24-én jelent meg az Ingrado felmérése azokról a diákokról, akik 6 hónapja nem voltak iskolában. Az otthon maradó diák vagy ide sorolható tanuló olyan személy, aki több mint négy hete hiányzik az iskolából anélkül, hogy kérte volna a tankötelezettség alóli felmentését.

Nagyjából 2500 főt számlál azoknak a fiataloknak a csoportja, akik egy hónapnál hosszabb ideje hiányoznak az iskolából engedély nélkül. Ez azt jelenti, hogy minden 6000 lakosra vagy 1000 diákra jut egy otthon maradó diák. Az otthon maradó diákok átlagosan 6 hónapig nem vesznek részt az oktatásban. Ezt az elmúlt években végzett kutatások támasztják alá.

Az Ingrado most megvizsgálta az ilyen kimaradást, különösen az időtartamát befolyásoló tényezőket is. Különösen azokkal a tényezőkkel foglalkoztak, amelyekre a tankötelezettségért felelős tisztviselők ráhatással vannak. A különböző településeken otthon maradó 110 diák aktájának tanulmányozása bőséges alapanyaggal szolgált. A teljes jelentés holland nyelven letölthető a weboldalról.

4.        A régiók közötti tapasztalatcsere

Hollandia 39 regionális jelzőrendszer régióra lett felosztva, amelyek hat körzetet alkotnak. Az Ingrado a körzeteken keresztül akarja erősíteni a tagokkal való kapcsolatot. A regionális kapcsolattartók fontos szerepet töltenek be, mivel ők állapítják meg az összefüggést a régióban előforduló esetek és az országos tendenciák között. A tankötelezettséggel és az regionális jelzőrendszerrel kapcsolatos egyedi kérdésekkel is ők foglalkoznak elsőként.

5.        Magazin kiadása

Évente 3 alkalommal megjelenik egy online magazin a weboldalon keresztül: https://www.ingrado.nl/actueel/ingradomagazine/

6.        Weboldal és hírlevél

A hírlevél kéthetente jelenik meg, és bárki számára elérhető, aki regisztrál itt: https://www.ingrado.nl/actueel/nieuwsbrief/

Legfontosabb változások

A bevált gyakorlatok megosztása

Az Ingrado platformot kíván biztosítani az ismeretek megosztásához, amellett hogy a tankötelezettség és a regionális jelzőrendszer témájában tudásbázisként működik. Ezért osztjuk meg a bevált gyakorlatokat: az olyan példákat, amelyek valamelyik településen vagy régióban értékesnek bizonyultak.

Kézikönyvek

Az Ingrado az országos szakpolitika alapján a tankötelezettségről szóló kézikönyveket biztosít a régióban, az alapfokú, a középfokú és a szakmai tanulmányokra vonatkozóan.

Platform

Az ismeretek és tapasztalatok megosztására szolgáló platform segítségével a weboldalon keresztül lehet megvitatni a kérdéseket.

 

Olvassa el a teljes leírástTeljes leírás bezárása

Célcsoport:

Politikai döntéshozók

Ország:

Hollandia

Szerző:

Carry Roozemond és Pieter Schoenmakers

Email:

INGRADO

Intézmény weboldala:

http://www.ingrado.nl

A korai iskolaelhagyás európai információs portálja a lehető legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használ. Amennyiben tovább használja az oldalt, elfogadja az sütik használatát. Kérjük, további információkért olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.