DIÁKCOACH – ÚJ FUNKCIÓ AZ ISKOLÁBAN

Rövid összefoglaló

A probléma gyökere az volt, hogy a középiskolák diákjai közül sokan nem tudják időben megszerezni a bizonyítványukat. A nevelési-oktatási intézmények vezetői és az önkormányzat felismerte, hogy az ezzel küzdő diákoknak másfajta támogatásra van szükségük, mint az iskolákban hagyományosan igénybe vehető pedagógiai támogatás. A diákoknak holisztikusabb támogatás kellett, hogy a jóllétüket és a helyzetüket egészében vegyék figyelembe.

A vezetés úgy döntött, hogy új funkciót vezet be az iskolában, a diákcoach szerepét.

A coach holisztikus támogatást nyújt azoknak a diákoknak, akiknél fennáll a veszélye, hogy nem fejezik be a tanulmányaikat, különös tekintettel a motivációs támogatásra szoruló diákokra. A coach együttműködik az osztály tanáraival (mentorok) és a diákegészségügyi csoporttal (általában a tanácsadó, a gyógypedagógusok, az iskolai védőnő, a pszichológus, az oktatási és pályaválasztási tanácsadó stb.),hogy összehangolják a beavatkozásokat és a támogatást, és holisztikus jellegű támogatást nyújtsanak. A coach által nyújtott támogatás túlmutat az iskolában működő diákegészségügyi csoport és a tanárok által hagyományosan biztosított pedagógiai támogatáson.

A jó gyakorlat környezete (kontextus)

A beavatkozás közege egy önkormányzati fenntartású középiskola volt Svédország északi részének vidéki térségében. A diákok közül sokan meglehetősen nagy távolságokat utaznak, mivel a környező falvakból/kisvárosokból járnak be az iskolába. Az iskola változatos szakirányokat kínál (szakoktatás és -képzés, főiskolára való felkészítés),a diákok létszáma nagyjából 300 fő. A diákok 15/16 évesen kezdik meg tanulmányaikat, a rendes országos programok időtartama pedig általában 3 év. Az iskola bevezető szakokat is kínál azoknak a diákoknak, akik nem teljesítették az összes szükséges kurzust ahhoz, hogy jogosultak legyenek egy országos program megkezdésére.

Az iskola demográfiai összetétele az utóbbi időben drasztikusan megváltozott, mivel a településen nagy számban helyeztek el újonnan érkezett bevándorló diákokat. A diákokat a nyelvi alapozó programba veszik fel, amely nagyon gyorsan bővült.

A változtatásokra való igény háttere, bevont célcsoportok

A diákok közül sokan nehéz helyzetbe kerülnek, és az iskolában hagyományosan biztosított pedagógiai támogatásnál holisztikusabb támogatásra szorulnak. A diákok az iskolai munkájuk és az élethelyzetük megtervezésében és strukturálásában várnak támogatásra, holisztikusabb útmutatásra és mentorálásra, felnőtt támogatásra stb. van szükségük. Ahhoz, hogy a diákok támogatása hatékonyabb legyen, a személyzetnek is meg kellett erősítenie az együttműködését.

A diákcoach kezdetben azokat a diákokat kereste meg, akiknél fennállt a veszély, hogy lemorzsolódnak/nem fejezik be a tanulmányaikat, főként a hiányzások, a rossz osztályzatok és a kurzuson elvárt munkájuk elvégzésének nehézségei miatt, de a jól teljesítő diákokkal is foglalkozott, akiknél stressz, szorongás stb. jelentkezett. A coach támogatását az iskola bármely diákja igénybe vehette, ha úgy érezte, hogy a tanulmányai jobb teljesítéséhez coachingra szorul. A coach funkciót minden osztályban bemutatták, reklámozták az iskolatévében és más rendelkezésre álló csatornákon keresztül, sőt, levélben és az értekezleteken a szülőket is tájékoztatták róla. A coach iskolaidőben egész nap rendelkezésre állt az iskola területén egy kényelmes helyiségben, ahol közvetlenül megkereshették a diákok, illetve a diákjaik miatt aggódó tanárok. Levélben/a  közösségi médián vagy telefonon keresztül is kapcsolatba lehet lépni vele.

A coach kezdetben jellemzően egyénileg, a saját kezdeményezésükre vagy a személyzet megkeresésére foglalkozott a diákokkal, de az új funkció fejlődésével olyan diákcsoportokkal/osztályokkal is elkezdett dolgozni, akik felismerték, hogy a motiváció terén plusz támogatásra szorulnak.

Megtett intézkedések, általuk elindított folyamatok

A diákcoach egy új pozíció/szerepkör/funkció az iskolában. Miután a vezetés felismerte, hogy a diákok igényei holisztikus jellegűek, az első lépésben felvett egy megfelelő szakismeretekkel rendelkező személyt, például egy szociálpedagógust, aki további készségekkel egészíti ki a diákegészségügyi csoport tudását. Olyan diákcoachot vettek fel, aki a coaching módszerek és motivációs technikák témájában külön képzést végzett, ezenkívül sport- és edzéspszichológiából és tanácsadásból is diplomát szerzett.

A coach szorosan együttműködött a vezetéssel, hogy hatékony stratégiákat találjon a támogatásra szoruló diákok felismerésére, a megszólításukra, valamint a diákegészségügyi csoporttal és a tanárokkal való együttműködésre. Ahhoz, hogy a támogatásból a legtöbbet hozzák ki, a személyzet és a vezetés párhuzamos folyamatokat indított az alábbi kiemelt területeken is:

 • Egy szervezett „korai jelzőrendszer” kidolgozása – eredményes rutineljárások kidolgozása a diákok előmenetelének figyeléséhez és a problémák jelzéséhez, illetve az igények korai felismeréséhez.
 • A pozitív kapcsolatokra és a pozitív diák–felnőtt interakciókra helyezett hangsúly – személyzeti fejlesztés annak érdekében, hogy a diákok biztonságban érezzék magukat, és hasznát tudják venni az oktatásnak. A személyzetnek hinnie kell a diákok képességeiben, és egyedülálló, egyenrangú személyként, tisztelettel kell bánnia velük.
 • A célkitűzésekre helyezett hangsúly (formatív módszerek) – személyzeti fejlesztés az eredményekre helyezett hangsúllyal, folyamatos visszajelzés a szaktanártól.
 • Az együttműködéssel elért minőség – a munkatársak tanulnak egymástól, a diákcoachtól és a diákegészségügyi csoporttól.

Iskolai szint:

 • A diákcoach funkció – minden olyan diák számára elérhető, aki a pedagógiai támogatás terén az iskolában hagyományosan biztosítotton túlmutató támogatásra szorul, holisztikus módszer
 • A diákcoach rugalmas támogatást kínál, és a diákok igényeihez tudja igazítani a támogatás mértékét – hetente/naponta/havonta találkozik a diákokkal, az igényeik alapján támogatja és segíti őket a munkájuk/iskolai helyzetük stb. rendezésében.
 • A diákcoach része a diákegészségügyi csoportnak, és együttműködik a mentorokkal/osztályfőnökökkel és a diákegészségügyi csoport tagjaival, hogy felismerjék a veszélyeztetett diákokat és stratégiákat találjanak a támogatásukhoz.
 • A diákcoach együttműködik az egyes tanárokkal/osztályfőnökökkel, tanári csoportokkal, hogy felismerjék a veszélyeztetett diákokat és stratégiákat találjanak a támogatásukhoz. Részt vesz a tanári csoportértekezleteken, és egyesével is találkozik a tanárokkal.
 • A diákcoach esetkezelőként működik, és a diákok mentoraival együtt koordinálja a diákok támogatását.
 • A coach szektorközi együttműködést folytat az iskolán kívüli szereplőkkel, hogy szükség esetén megkönnyítse a diákok támogatását.
 • A coach a diákok támogatására helyezi a hangsúlyt, hogy felderítse a készségeket és kompetenciákat, az egyéni célkitűzéseket, holisztikus képet kapjon a diákokról, támogassa a mindennapi élethez és az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat
 • Holisztikus hangsúlyt helyez a diákok igényeire és jóllétére – táplálkozás, testnevelés, pozitív gondolatok, a stressz elkerülése, új dolgok elsajátítása, struktúra, tanulási készségek/technikák, döntéshozatal, barátok, célok kitűzése, problémamegoldás, a különböző készségek gyakorlása, önismeret, énkép
 • A coach együttműködésével a diákegészségügyi csoport az „életvezetési készségek” terén rászoruló diákcsoportokkal/osztályokkal dolgozik

Ahhoz, hogy az új funkció eredményes legyen az iskolában, a vezetés, a személyzet és a coach az alábbi tényezőket emelte ki:

A legfontosabb sikertényezők:

 • Az önkormányzati döntéshozók/legfontosabb szereplők támogatása a diákcoach funkció létrehozásáról szóló döntéshez
 • Ágazatokon átívelő együttműködés – hálózatépítés és együttműködés a helyi önkormányzati érdekelt felek/döntéshozók között – például az oktatási szolgáltatók és a helyi foglalkoztatási hivatal, a szociális szolgálatok stb.
 • Együttműködés az iskolák (általános iskolák és felső középiskolák) között, hogy gyorsan felismerjék a támogatásra szoruló diákokat a településen
 • Együttműködés az iskolán belül (személyzet), hogy a diákok támogatása következetes legyen
 • Iskolavezetés: az erős elkötelezettség és a személyzet, a diákok és tanárok közötti együttműködés elmondás szerint az igazgató vezetői szerepétől függ. A vezető tanár szorosan együtt dolgozik a coachcsal és az egészségügyi csoporttal, a személyzettel és a diákokkal.
 • Minőségellenőrzés – folyamatos szakmai továbbképzés és iskolafejlesztési törekvések, valamint a diákok és a szervezet előmenetelének értékelése – a szervezet szisztematikus felülvizsgálata és felügyelete
 • Intenzív utókövetés (a diákok, egyének és csoportok, illetve beavatkozások előmenetele)
 • A diákok oktatásának (és életének) holisztikus megközelítése – életvezetési készségek és tanulmányi program
 • Rugalmasság – diákközpontú szervezet (a struktúra/oktatás/tanterv/támogatás fejlesztését a diákok igényei irányítják)

Mivel új funkcióról van szó, amelynek célja a „holisztikus támogatás”, tervezéskor érdemes egy évet szánni a megvalósítására. Időbe telik, mire az együttműködési rutinok kialakulnak, és megállapodás születik a felelősségi körökről. Az egyének szintje sem egységes, a coach arról számolt be, hogy a diákok fejlődésében az egyéni igényektől függően nagy különbségek lehetnek. Néhány diák pár hétnyi plusz támogatás után hatalmas fejlődést mutat az iskolai munkájának felépítésében, másoknak, akik nehezebb helyzetben vannak, huzamosabb, intenzív támogatásra lehet szükségük.

Legfontosabb változások

2014 végére, miután az iskolában nagyjából 1,5 éve működött a diákcoach funkció, 41, változó mértékben veszélyeztetett diák részesült egyénre szabott támogatásban. A diákok közül senki sem maradt ki az iskolából, és a többségük jobban is teljesített a jelenlét és/vagy az osztályzatok terén. A funkció tovább fejlődik, és 2017-ben újabb értékelés fog róla készülni.

Tanulságok

A veszélyt a településen működő iskolák pénzügyi támogatásának esetleges csökkentése jelenti.

Szükséges erőforrások

A támogató funkció költsége: diákcoach

Olvassa el a teljes leírástTeljes leírás bezárása

Célcsoport:

Tanár

Ország:

Svédország

Szerző:

Linda Söderberg (diákcoach) és Anna Strömstedt (intézményvezető)

A korai iskolaelhagyás európai információs portálja a lehető legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használ. Amennyiben tovább használja az oldalt, elfogadja az sütik használatát. Kérjük, további információkért olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.