Tanulásszervezés átalakítása az oktatás hatékonyabbá tételéért

Rövid összefoglaló

A szolnoki Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakközépiskola és Szakgimnázium évek óta stratégiai szinten kezeli a korai iskolaelhagyás kérdését és igyekszik minden formális és nem formális eszközt megragadni annak érdekében, hogy az iskolát a végzettség megszerzése előtt elhagyók számát csökkentsék.

A megoldás egyik fő motívuma, hogy igyekeznek kellemes iskolai légkört teremteni, elérni azt, hogy a tanulók a tanuláshoz és az iskolához pozitívan viszonyuljanak.

Mindezen változások eredményeképp a korai iskolaelhagyók aránya folyamatosan csökken: a 2013-14-es tanévben 10%, míg a 2015-16-os tanévben már csak 5% volt ez az arány.

Az iskola az alábbi tevékenységekkel igyekszik hatékonyabbá tenni az oktatást, segíteni a tanulókat a tanulásban és az iskolához való kötődést kialakítani:

  • A tanév előkészítése mind a tantestület, mind a diákok számára. A pedagógusok számára a fejlesztő pedagógusok előadást tartottak a tanulásban akadályozott tanulók tanórai bevonásával kapcsolatosan. A beiratkozó diákokat 4 hetes átvezető program igyekszik az iskola iránt elkötelezetté tenni.
  • A diákok tanulási szokásainak felmérése és abban tanácsadás, hatékony tanulási szokások támogatása, eredményes munkarend, napirend kialakításának támogatása;
  • A bevezető időszak mérése, megfigyelése során a koncentrációs képességet, a beszédben és írásban való önkifejezést, a hangos és a néma olvasást, az emlékezést, a gondolkodást, az ismeretek világában való tájékozódás képességét is nézik különböző módszerekkel, akár tesztekkel, feladatokkal.
  • A szakmai tanárok összeállítottak egy olyan matematikai műveletgyűjteményt, amely a szakmai számítások megoldásához szükséges – a matematika tanárok erre az adott szakmánál nagyobb hangsúlyt fektetnek;
  • A fejlesztőpedagógusok szintén kiegészítették a repertoárjukat a szakmához kapcsolódó anyagokkal – a pl.: memória kártyák szakmai fogalmakkal, hegesztési eljárások-jelölések stb. Ezeket az anyagokat a szakmai tanárok is elkérhetik és használhatják az óráikon.
  • A tantárgyfelosztás csoportbontásban történi: a magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv és társadalomismeret tantárgyakat bontják az adott szakmai bontásokon kívül.
  • Rövidebb értékelési időszak, több jegyszerzési lehetőség.
  • Rendszeres osztálymegbeszélések: az első októberben, a megfigyelési időszakot követően, a második decemberben, a félév előtt, a harmadik áprilisban, szintén még annyival a félév / év vége előtt, hogy legyen lehetőség javítani, a bukásra állókat visszatenni a helyes vágányra.
  • közösségi programok iskolai és osztályszinten: főzőverseny, sorversenyek, osztályok közötti sportversenyek formájában.

A jó gyakorlat környezete (kontextus)

A szolnoki iskolába bekerülő diákok egy jelentős hányada valamilyen problémával küzd: jelen van az SNI és a beilleszkedési, magatartászavar, emellett a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya is magas. A tanulóknál általában jellemző, hogy rendszeresen iskolai kudarcok érték őket, nem feltétlenül azt az iskolát / pályát választották volna, ahol épp vannak. Eltérő kulturális háttérrel jönnek és ebből fakad, hogy nagyon heterogén egy-egy osztály, hiányzik a szabálykövetés és jellemző a motiválatlanság a gyerekek között. Emellett tipikus a szülők alacsony iskolázottsága, hasonló iskolai kudarcok megélése, ebből fakadóan a tudást nem tekintik értéknek. Nem, vagy kevésbé követik nyomon a gyerekük iskolai előrehaladását, nem kommunikálnak erről a felek, akár a tanulás feltételei sem biztosítottak otthon. Ennek számos oka lehet, ilyen például a munkanélküliségből fakadó szegénység vagy épp a szülő(k) szenvedélybetegsége. Ezekre az évek óta jelen lévő kihívásokra az iskola sem tudott jól reagálni – a merev tanár-diák kapcsolat, a személytelenség, a rossz légkör és a tanárok rugalmatlansága vagy a nagy osztálylétszám csak rontott ezen a kommunikációs és pedagógiai problémán.

Az iskola belátta, hogy ezeket a problémákat nem tudja megoldani a korábbi eszközökkel. Ha teljesíteni szeretné a feladatát, vagyis, hogy piacképes szakmát adjon át, felkészítse a diákot a munkába állásra, emellett formálja a személyiségét és elősegítse a társadalmi integrációt, változásra van szükség. Ennek érdekében elindított egy belső változást, amelyre később a gyerekek és a szülők is reagálnak. A változás érintette az oktatásszervezést (pl.: tömbösített órák, bevezető időszak a 9. évfolyamon),a pedagógiát (alapkészségek fejlesztése horizontálisan),vagy akár a fizikai teret is (pl.: Spilari klub).

Olvassa el a teljes leírástTeljes leírás bezárása

Célcsoport:

Iskolavezetők & oktatási munkatársak

Ország:

Magyarország

Szerző:

Szabó Andrásné tagintézményvezető

Intézménynév:

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

A korai iskolaelhagyás európai információs portálja a lehető legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használ. Amennyiben tovább használja az oldalt, elfogadja az sütik használatát. Kérjük, további információkért olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.