REGIONÁLIS KORAI ISKOLAELHAGYÁS JELZŐ- ÉS KOORDINÁCIÓS RENDSZER HOLLANDIÁBAN

Rövid összefoglaló

Regionális jelző- és koordinációs rendszer (RJK) Hollandiában

Hollandiában regionális jelző- és koordinációs rendszert vezettek be annak érdekében, hogy jobban megismerjék a korai iskolaelhagyás vagy a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének és megelőzésének lehetőségét. Hollandiában 39 RJK-régiót hoztak létre.

Mindegyik RJK-régió kapcsolódik egy helyi önkormányzathoz, amely koordinálja a korai iskolaelhagyók bejelentését és nyilvántartását, és szaksegítséget és oktatásba való visszajutási lehetőségeket biztosít az adott régióban.

Korai iskolaelhagyók az RJK-régiókban:

A regionális jelző- és koordinációs (RJK) célja, hogy a 16-23 év közötti fiataloknak olyan feltételeket teremtsen, hogy hozzájussanak a legjobban elérhető és legmegfelelőbb oktatáshoz és/vagy munkaerőpiaci pozícióhoz. 23 éves korig bezárólag tehát minden fiatalnak képesnek kell lennie arra, hogy megfelelő helyet találjon magának az oktatásban vagy a munkaerőpiacon.

Az RJK-régió fő feladata a korai iskolaelhagyók átfogó bejelentése és nyilvántartása, a korai iskolaelhagyók továbbutalása és áthelyezése, a régión belül a 23 év alatti fiatalokkal foglalkozó valamennyi fél közötti jó együttműködés támogatása, valamint egy olyan átfogó szemlélet érvényre juttatása, amely a fiatalok számára a lehető legalkalmasabb útvonalat keresi.

korai iskolaelhagyás intenzív személyes kezelése mostanra kezd eredményeket hozni. Tíz év leforgása alatt az iskolából alapképesítés nélkül kilépő tanulók száma közel a felére csökkent: a 2002-es 71 000-hez képest a 2015-2016-os tanévben 22 948 volt. A kormány célja, hogy 2021-re 20 000 alá szorítsa a korai iskolaelhagyók számát. Ehhez kreativitásra, bátorságra és mindenekelőtt jó kölcsönös együttműködésre van szükség.

Az elkövetkező években további intézkedések is várhatók a korai iskolaelhagyók számának csökkentése érdekében. 2013-tól kezdve a kormány évente 140 millió eurót bocsát rendelkezésre, hogy megelőzze a diákok kiinduló képesítés nélküli lemorzsolódását.

A jó gyakorlat környezete (kontextus)

A diákok lemorzsolódásának megelőzése az egyik fő feladat Gouda helyi önkormányzatának oktatási osztálya számára. Az RJK-tanácsadók egy csoport tagjai, amelynek közös felelőssége, hogy támogassák a 16–23 év közötti diákokat az iskolai vagy munkahelyi siker elérésében.

Az RJK két csoportra osztotta a diákokat, a 16–18 évesekre és a 18–23 évesekre, mivel Hollandiában a 18 év felettiekre más adatvédelmi törvények vonatkoznak.

Melanie Darretta a 16–18 éves korosztályba tartozó fiatalokkal, Marlies de Waard a 18–23 év közötti fiatal felnőttekkel foglalkozik.

A csoport keretein belül a jelzőrendszer abban segít, hogy teljes képet kapjanak a diák iskolai pályafutásáról. A csoportot Susan Richter regionális koordinátor vezeti, aki egyszerre felelős a személyzetért és az irányításért, a módszerért és a régión belüli operatív fejlesztésért. A tanácsadóknak hetente átadja azoknak a diákoknak és fiatal felnőtteknek a listáját, akik hiányoznak vagy nagy százalékban kerülik az iskolát, hogy az RMC-tanácsadók tudják, ki a veszélyeztetett, és kit kell meglátogatniuk. A tanácsadók az idejük kétharmad részében a diákokat keresik fel, és a fennmaradó egyharmad részében pedig az irodában vannak, ahol találkoznak a munkatársaikkal. A regionális koordinátor szoros kapcsolatot ápol a 39 különböző régió koordinátoraival, Hollandia egész területéről. A koordinátorok rendszeresen találkoznak, tapasztalatot cserélnek és tájékoztatást kapnak az országos szakpolitika új fejleményeiről.

A változtatásokra való igény háttere, bevont célcsoportok

Gouda régió multikulturális régió. Az RJK iroda számára kiemelten fontos a fiatalok lemorzsolódásának megelőzése és a munkába álláshoz/ szakmatanuláshoz nyújtott útmutatás. Arra törekszenek, hogy világos képet kapjanak a régióban élő összes diákról/fiatal felnőttről.

A goudai önkormányzat részéről a következők vesznek részt a programban: a tanfelügyelő, az RJK-tanácsadó és a regionális koordinátor. Az iskolák részéről az intézmények vezetőit, az iskolai tanácsadókat és a tanárokat vonták be. Az RJK-tanácsadók kapcsolatot tartanak a szociális munkásokkal, iskolákkal és helyi vállalkozásokkal, valamint a diákokkal és azok családjával, hogy tájékoztassák a diákokat azokról az oktatási és munkaerőpiaci lehetőségekről, ahol oktatást is biztosítanak.

A célcsoportot azok a fiatal felnőttek és diákok alkotják, akik sokat hiányoztak, a szakoktatás kiválasztásának fázisánál tartanak, és nagy a veszélye annak, hogy lemorzsolódnak vagy munkanélkülivé válnak.

Megtett intézkedések, általuk elindított folyamatok

A minisztérium, a politikai döntéshozók/tanácsadók, szociális munkások, RJK-tanácsadók és tanfelügyelők a goudai önkormányzatok részéről. Az iskolák részéről az iskolaszéket, az intézmények vezetőit és az iskolai tanácsadókat vonták be. A helyi vállalkozások szintén közreműködnek.

A diákok végzettség nélküli iskolaelhagyásának megelőzése érdekében fontos a diákokkal való jó kommunikáció. Az önkormányzat létrehozott egy bejelentési és nyomon követési programot, amely mutatja a diákok hiányzásait és iskolakerülését, valamint a diákok által látogatott különböző iskolákat. Fontos szerepe van a diákkal és esetenként – ha szükséges – a szülőkkel vagy gondviselőkkel való kommunikációnak. Az RJK-tanácsadók központi helyen állnak az iskola, a munkahelyi gyakorlatvezetők, a szociális munkások és más intézmények és érdekelt felek hálózatában. Az RJK jelenti a kapcsolatot a diákokkal foglalkozó összes fél között. A program sikerének fontos feltételei a jó megállapodások és a rövid kommunikációs útvonalak.

A tanácsadóknak képesnek kell lenniük arra, hogy a diákokat motiválják és tájékoztassák az életben elérhető lehetőségekről. Ehhez szükség van a tanácsadási és személyes kapcsolatteremtési készségekre; a két tanácsadó a saját tapasztalatait is szívesen megosztja a diákokkal, hogy motiválja őket.

Melanie Darretta maga is kulturálisan vegyes családból származik, és örömmel ösztönzi azokat a fiatalokat, akik valahol elakadtak. Arra bátorítja őket, hogy dolgozzanak keményen, és segít meglátni és felfedezni az életben rájuk váró lehetőségeket.

Marlies de Waard saját tapasztalataival szemlélteti, hogyan lehet magasabb szintű oktatáshoz jutni úgy, hogy egyszerre mindig csak egy lépést tesz meg. Ha valaki alacsonyabb szintről indul, attól még belenőhet a felsőoktatásba. A tanköteles koron már túljutott fiatal felnőtteket arra motiválja, hogy keressenek hozzájuk illő tanulási lehetőséget, vagy jelentkezzenek olyan szakmai gyakorlatra, ahol biztosított a vállalaton belüli képzés.  Szociális munkásként szerzett háttere miatt jól ismeri a régió társadalmi térképét, ami segíti a fiataloknak szóló tanácsadásban. Szenvedélyesen bátorítja a fiatalokat arra, hogy térjenek vissza az iskolába és fejezzék be a tanulmányaikat, vagy találják meg a nekik való munkahelyet.

Az RMC-tanácsadók esetében kulcskompetencia a tanácsadási képesség.

Mivel közösségi programról van szó, különféle partnerek bevonásával, az eredményekhez időre van szükség. A két tanácsadó több mint 5 éve dolgozik a területen, az eredmények pedig már kezdenek megmutatkozni a lemorzsolódók számának a csökkenésében. A tanácsadók a közelmúltban a kormánytól is elismerést kaptak a nagyszerű eredményekért és a Gouda régióban elért előrehaladásért.

Legfontosabb változások

Amióta bevezették a programot a régióban, a különböző felek közötti együttműködés folytán a diákok jobb tájékoztatást kapnak arról, hogy milyen lehetőségeik vannak az iskolaválasztáskor. A munkaerőpiac bevonásának köszönhetően a diákokat arról is jobban fel tudjuk világosítani, hogy milyen lehetőségeik vannak az életben, ami segíti a megfelelő tanulmányok kiválasztását, és motiválja őket a tanulmányaik elvégzésében vagy a megfelelő munkahely megválasztásában.

Tanulságok

A diákok esetében az egyik fő veszély az, hogy képesítés nélkül morzsolódnak le, végül munkanélküliek lesznek, és nem vesznek részt a társadalomban. A diákok hajlamosak rövid távú megoldásokban gondolkodni, a nehézséget éppen az jelenti, hogy hosszú távú megoldásokat keressünk velük az életcéljaik eléréséhez.

Szükséges erőforrások

A kormány kétféle támogatással ösztönzi a korai iskolaelhagyókkal foglalkozó programot: az oktatási intézményeknek szóló teljesítménytámogatással és a regionális módszernek szóló támogatással. Erre az ügyre évente összesen 114 millió euró áll rendelkezésre.

A holland minisztérium biztosította a jelző és koordinációs program bevezetéséhez szükséges forrásokat a goudai helyi önkormányzat számára. A program lehetővé teszi, hogy a diákok személyes szintű tanácsadásban részesüljenek.

 

Olvassa el a teljes leírástTeljes leírás bezárása

Célcsoport:

Politikai döntéshozók

Ország:

Hollandia

Szerző:

Melanie Darretta és Marlies de Waard

Intézménynév:

Gouda Önkormányzat, Oktatási osztály

A korai iskolaelhagyás európai információs portálja a lehető legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használ. Amennyiben tovább használja az oldalt, elfogadja az sütik használatát. Kérjük, további információkért olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.